Hotline 0939 629 809

Giải bài 12 trang 70 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

14:21:4418/08/2023

Hướng dẫn giải bài 12 trang 70 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo chi tiết dễ hiểu

Bài 12 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: 

Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ 12 triệu đồng. Em hãy tính xem bình quân trong một tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Giải bài 12 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1:

Như chúng ta biết: Một quý sẽ gồm có 3 tháng.

Trong một tháng số tiền lãi của bác Ba là: 60 : 3 = 20 (triệu đồng)

Trong một tháng số tiền lỗ của bác Tư là: 12 : 3 = 4 (triệu đồng)

Vậy bình quân trong một tháng số tiền lãi/lỗ của mỗi người là:

Bác Ba lãi: 20 triệu đồng (Có 20 triệu đồng).

Bác Tư lỗ: 4 triệu đồng (Có - 4 triệu đồng).

Với nội dung bài 12 trang 70 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo cùng cách giải bài 12 trang 70 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ hiểu. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Tính:...

> Bài 2 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Tìm tích 213.3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích sau:...

> Bài 3 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:...

> Bài 4 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Thực hiện phép tính...

> Bài 5 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Một kho lạnh đang ở nhiệt độ 8oC, một công nhân cần đặt chế độ làm cho nhiệt độ...

> Bài 6 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông báo nhiệt độ...

> Bài 7 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Tìm số nguyên x, biết:...

> Bài 8 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Tìm hai số nguyên khác nhau a và b thỏa mãn a ⋮ b và b ⋮ a...

> Bài 9 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Tìm tất cả các ước của các số nguyên sau: 6; -1; 13; -25.

> Bài 10 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Tìm ba bội của 5; -5.

> Bài 11 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là -25oC...

> Bài 12 trang 70 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo Tập 1: Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng,...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan