Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 55 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

11:36:5218/03/2023

Hình con cua và hình củ khoai bên dưới, hình nào có trục đối xứng?...

Bài 5 trang 55 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hình con cua và hình củ khoai bên dưới, hình nào có trục đối xứng?Bài 5 trang 55 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

Giải bài 5 trang 55 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

Hình con cua có trục đối xứng, được biểu diễn như hình sau:Giải bài 5 trang 55 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Đánh giá & nhận xét

captcha