Hotline 0939 629 809

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 7

16:45:2418/11/2023

Lý thuyết Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 chương 1 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về: Các số chia hết cho 2, cho 5.

Dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho cho 5 như nào? câu trả lời sẽ có ngay trong nội dung bài viết này.

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

 Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận là 0; 2; 4; 6; 8 (tức là các số chẵn) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

* Ví dụ 1: 

a) Viết hai số lớn hơn 1000 và chia hết cho 2

b) Viết hai số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2

* Lời giải:

a) Các số lớn hơn 1000 và chia hết cho 2 là các số chẵn và lớn hơn 1000, thí dụ: 1006, 1126. Các em có thể chọn nhiều cặp số khác như: 1028; 1824.

b) Các số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2 là các số lẻ và lớn hơn 100, thí dụ: 109, 137. Hoặc cập số khác như: 123; 159.

* Ví dụ 2: Xét số . Thay dấu * bởi chữ số nào thì a chia hết cho 2, bởi chữ số nào thì a không chia hết cho 2?

* Lời giải:

- Để a chia hết cho 2 thì thay dấu * bởi các chữ số chẵn 0; 2; 4; 6; 8.

- Để a KHÔNG chia hết cho 2 thì thay dấu * bởi các chữ lẻ 1; 3; 5; 7; 9.

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

 Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

* Ví dụ: Tìm số thích hợp cho dấu * để số  thỏa mãn từng điều kiện

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 5

c) Chia hết cho cả 2 và 5

* Lời giải:

a) Thay dấu * bởi các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 thì 17* chia hết cho 2.

b) Thay dấu * bởi các chữ số 0, 5 thì 17* chia hết cho 5.

c) Thay dấu * bởi chữ số 0 thì 17* chia hết cho cả 2 và 5.

Với nội dung bài viết về: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5? Toán 6 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 7 chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững nội dung lý thuyết SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan