Hotline 0939 629 809

Giải bài 6 trang 25 SGK Vật lí 12: Tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, giản đồ Fre-nen

10:31:3929/09/2022

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω...

Bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π rad/s, với các biên độ: A1 = √3/2 cm, A2 = √3 cm và các pha ban đầu tương ứng φ1 = π/2 và π2 = 5π/6. Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên.

Giải bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12:

- Biểu diễn hai vecto A1 và A2 độ lớn lần lượt là  (cm),  (cm) hợp với trục Ox lần lượt các góc 90o và 150o.

- Ta có công thức: A2 = A12 + A22 + 2A1A2 cos(φ2 - φ1) ⇒ A = 2,3 (cm).

  

⇒ Vậy phương trình tổng hợp là: x = 2,3.cos(5πt + 0,73π) (cm)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan