Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Bài 8 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Giả sử ta làm thí nghiệm Y – âng với hai khe cách nhau một khoảng a = 2mm, và màn quan sát cách...
Bài 6 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Chọn câu đúng. Tia hồng ngoại có:...
Bài 5 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Ánh sáng đèn hơi thủy ngân để chiếu sáng các đường phố có tác dụng diệt khuẩn không?...
Bài 4 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Dây tóc bóng đèn điện thường có nhiệt độ chừng 2 200oC. Tại sao ngồi trong buồng chiếu...
Bài 3 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Một cái phích tốt, chứa đầy nước sôi, có phải là một nguồn hồng ngoại không?...
Bài 2 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Dựa vào thí nghiệm ở hình 27.1 SGK có thể kết luận gì về bước sóng...
Bài 1 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Căn cứ vào đâu mà ta khẳng định được rằng tia hồng ngoại và tia tử ngoại...
Bài 10 trang 133 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Trong một thí nghiệm Y- âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1,...
Bài 9 trang 133 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song...
Bài 8 trang 133 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Trong một thí nghiệm Y–âng với a= 2mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 0,36 mm...
Bài 7 trang 133 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Chọn câu đúng. Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ bằng:...
Bài 4 trang 132 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?
Bài 1 trang 132 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y–âng là gì?
Bài 7 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Một ống Cu – lit – giơ có công suất 400W, hiệu điện thế giữa anot và catot có giá trị 10kV....
Bài 6 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Hiệu điện thế giữa anot và catot của một ống Cu – lit – giơ là 10kV. Tính tốc độ và...
Bài 5 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Chọn câu đúng. Tia X có bước sóng....
Bài 4 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Nêu tên các sóng hoặc tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước...
Bài 3 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Nêu các tính chất và tác dụng của tia X.
Bài 2 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Trình bày cấu tạo và hoạt động của ống Cu-lít-giơ.
Bài 9 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Trong một thí nghiệm Y – âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 0,8 mm, khe F được chiếu...
Giao thoa ánh sáng, Công thức tính khoảng vân giao thoa và Bài tập - Vật lý 12 bài 25
Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng trong vùng hai chùm sáng gặp nhau lại có những...
Bản chất Tia hồng ngoại, Tia tử ngoại, Tính chất và Công dụng - Vật lý 12 bài 27
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như làm ống nhòm hồng...
Tia X (Tia Rơnghen) Tính chất và Công dụng của tia Rơnghen - Vật lý 12 bài 28
Nhà vật lý người Đức Rơn-ghen người đã khám phá ra tia X, là người đầu tiên trong lịch sử...
Giải bài 6 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có: R = 30ω ; L = 5.0/πmH ; C = 50/π μF cung cấp bởi điện...
Giải bài 5 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Cho mạch điện trên (hình 15.2 dưới), trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu...
Giải bài 4 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Hãy chọn câu đúng. Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10Ω; ZL = 8Ω; ZC = 6Ω với tần số f....
Giải bài 3 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Hãy chọn câu đúng. Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp...