Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Bài 3 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Một cái phích tốt, chứa đầy nước sôi, có phải là một nguồn hồng ngoại không?...
Bài 2 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Dựa vào thí nghiệm ở hình 27.1 SGK có thể kết luận gì về bước sóng...
Bài 1 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Căn cứ vào đâu mà ta khẳng định được rằng tia hồng ngoại và tia tử ngoại...
Bài 10 trang 133 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Trong một thí nghiệm Y- âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1,...
Bài 9 trang 133 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song...
Bài 8 trang 133 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Trong một thí nghiệm Y–âng với a= 2mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 0,36 mm...
Bài 7 trang 133 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Chọn câu đúng. Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ bằng:...
Bài 4 trang 132 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?