Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lí 12: Tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, giản đồ Fre-nen

10:24:3229/09/2022

Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha (φ2 - φ1) đến biên độ của dao động tổng hợp trong các trường hợp:...

Bài 3 trang 25 SGK Vật lý 12: Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha (φ2 - φ1) đến biên độ của dao động tổng hợp trong các trường hợp:

a) Hai dao động thành phần cùng pha

b) Hai dao động thành phần ngược pha

c) Hai dao động thành phần có pha vuông góc 

Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lý 12:

 Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc vào độ lệch pha Δφ = φ2 - φ1

- Nếu các dao động thành phần cùng pha, tức ∆φ = φ- φ= 2nπ, (n = 0, ±1, ±2,...), thì biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng hai biên độ: A = A+ A2.

- Nếu hai dao động thành phần ngược pha, tức ∆φ = φ- φ= (2n+1)π, (n = 0, ±1, ±2,...), thì biên độ dao động tổng hợp là nhỏ nhất: A = |A– A2|.

- Nếu hai dao động thành phần có pha vuông góc Δφ = φ2 - φ1 = ±π/2 + 2nπ (n = 0, ±1, ±2,...) thì biên độ dao động tổng hợp 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan