Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

14:44:1221/11/2022

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em...

Bài 3 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Bài 3 trang 116 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

Nhận xét:

- Điểm các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lí của Lan cao hơn Hùng.

- Điểm các môn Toán, Khoa học tự nhiên của Hùng cao hơn Lan.

- Điểm môn Ngoại ngữ của Lan và Hùng bằng nhau.

- Điểm thấp nhất của Lan là 5 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.

- Điểm thấp nhất của Hùng là 6 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.

Đánh giá & nhận xét

captcha