Hotline 0939 629 809

Bài 8.15 trang 75 Toán 10 tập 2 Kết nối tri thức

14:03:1527/02/2024

Hướng dẫn Giải bài 8.15 trang 75 Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 tốt hơn, giỏi hơn.

Bài 8.15 trang 75 Toán 10 Tập 2 Kết nối tri thức:

a) Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của (1 + 0,02)5 để tính giá trị gần đúng của 1,025.

b) Dùng máy tính cầm tay tính giá trị của 1,02và tính sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng nhận được ở câu a.

Giải bài 8.15 trang 75 Toán 10 Tập 2 Kết nối tri thức:

a) Ta có khai triển:

(1 + 0,02)5 = 15 + 5 . 14 . (0,02) + 10 . 13 . (0,02)2 + 10 . 12 . (0,02)+ 5 . 1 . (0,02)4 + (0,02)5

Vì vậy: 1,02= (1 + 0,02)5  ≈ 15 + 5 . 1. 0,02 = 1,1. 

b) Sử dụng máy tính cầm tay ta tính được: 1,025 ≈ 1,104080803

Ta có: ∆ ≈ |1,104080803 – 1,1| = 0,004080803 < 0,005

Sai số tuyệt đối là 0,005.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan