Hotline 0939 629 809

Bài 8.13 trang 74 Toán 10 tập 2 Kết nối tri thức

13:44:0627/02/2024

Hướng dẫn Giải bài 8.13 trang 74 Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 tốt hơn, giỏi hơn.

Bài 8.13 trang 74 Toán 10 Tập 2 Kết nối tri thức:

Tìm hệ số của x4 trong khai triển của (3x –1)5.

Giải bài 8.13 trang 74 Toán 10 Tập 2 Kết nối tri thức:

Số hạng chứa x4 là: 5 . (3x). (– 1)1 = – 405x4.

Vậy hệ số của x4 trong khai triển của (3x – 1)5 là: – 405.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan