Hotline 0939 629 809

Môn Toán 8

Các dạng toán về Phân thức Đại số và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Phân thức Đại số cũng có nhiều dạng toán như rút gọn phân thức, tính giá trị của phân...
Phương trình chứa dấu Giá trị tuyệt đối và cách giải - Toán lớp 8
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ở lớp 8 dù không được nhắc tới nhiều và thời...
Các dạng bài tập áp dụng 7 hằng đẳng thức và ví dụ - Toán lớp 8
Vận dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ để giải các dạng bài tập là một trong những nội...
Sử dụng Hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức - Toán 8 chuyên đề
Rút gọn biểu thức là một trong những dạng toán phổ biến ở lớp 8 mà vẫn được sử dụng...
Cách chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến x - Toán 8 chuyên đề
Cách chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến x là một dạng toán yêu cầu các em vận...
Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Phân tích đa thức thành nhân tử là kiến thức cơ sở cho các bài học về nhân chia đơn thức,...
Phương pháp đặt nhân tử chung và Bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Phương pháp đặt nhân tử chung là một trong những phương pháp cơ bản nhất khi phân tích các đa...
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp - Toán lớp 8
Ở các bài trước các em đã biết cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận...
Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán 8 chuyên đề
Bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức cũng là dạng...
Cách nhân đơn thức với đa thức: Phát biểu quy tắc, Ví dụ và Bài tập nhân đơn thức với đa thức - Toán lớp 8
Như các em đã nắm cách nhân đơn thức với đơn thức, thì việc đơn thức với đa thức sẽ...
Cách chia đơn thức cho đơn thức, Phát biểu quy tắc, Ví dụ và Bài tập chia đơn thức cho đơn thức - Toán lớp 8
Các em đã biết cách nhân đơn thức với đơn thức, cách nhân đơn thức với đa thức, giờ ta...
Cách chia đa thức cho đơn thức, Phát biểu quy tắc, Ví dụ và Bài tập chia đa thức cho đơn thức - Toán lớp 8
Các em đã biết cách chia đơn thức cho đơn thức, biết khi nào đơn thức A chia hết cho đơn...