Hotline 0939 629 809

Giải bài 8 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

14:11:3818/11/2022

Tìm giá trị của m để:...

Bài 8 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm giá trị của m để:

a) 2x2 + 3x + m + 1 > 0 với mọi x ∈ R

b) mx2 + 5x - 3 ≤ 0 với mọi x ∈ R

Giải bài 8 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Tam thức: f(x) = 2x2 + 3x + m + 1

 có Δ = 32 - 4.2.(m + 1) = 1 - 8m

 vì a = 2 > 0 nên để f(x) > 0 với mọi x ∈ R khi và chỉ khi

 Δ < 0 ⇔ 1 - 8m < 0 ⇔ m > 1/8.

Vậy với m > 1/8 thì 2x2 + 3x + m + 1 > 0 với mọi x ∈ R

b) Ta thức: g(x) = mx2 + 5x - 3 ≤ 0

 Có Δ = 52 - 4.m.(-3) = 25 + 12m

Để g(x) ≤ 0 với mọi x ∈ R khi và chỉ khi:

  

Vậy với m ≤ -25/12 thì mx2 + 5x - 3 ≤ 0 với mọi x ∈ R

Hy vọng với lời giải bài 8 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời Sáng tạo ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 10 SGK tập 2 Chân trời sáng tạo cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Đa thức nào sau đây là tam thức bậc hai?...

> Bài 2 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Xác định giá trị của để các đa thức sau là tam thức bậc hai...

> Bài 3 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Dựa vào đồ thị của các hàm số bậc hai sau đây, hãy lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai...

> Bài 4 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Xét dấu của các tam thức bậc hai sau đây:...

> Bài 5 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Độ cao (tính bằng mét) của một quả bóng so với vành rổ khi bóng di chuyển được mét...

> Bài 6 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một khung dây thép hình chữ nhật có chiều dài 20 cm và chiều rộng 15 cm...

> Bài 7 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Chứng minh rằng với mọi số thực m ta luôn có: 9m2 + 2m > -3.

> Bài 8 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm giá trị của m để:...

Đánh giá & nhận xét

captcha