Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 25 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

17:35:1905/02/2023

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là chữ số chẵn...

Bài 4 trang 25 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là chữ số chẵn, chữ số hàng đơn vị là chữ số lẻ?

Giải bài 4 trang 25 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo:

+ Gọi số có ba chữ số cần tìm là abc , với a, b, c là ba chữ số từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

- Vì c là chữ số lẻ nên c có 5 cách chọn.

- Ứng với mỗi cách chọn đó, có 4 cách chọn chữ số a khác 0 từ các chữ số chẵn.

- Ứng với mỗi cách chọn đó, có 10 cách chọn chữ số b từ các chữ số trên.

→ Từ đó áp dụng quy tắc nhân có: 5.4.10 = 200 số tự nhiên có ba chữ số thỏa mãn yêu cầu đầu bài.

Vậy có 200 số tự nhiên lẻ có ba chữ số thỏa mãn chữ số hàng trăm là chữ số chẵn, chữ số hàng đơn vị là chữ số lẻ.

Đánh giá & nhận xét

captcha