Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

09:42:4018/11/2022

Xác định giá trị của  để các đa thức sau là tam thức bậc hai...

Bài 2 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Xác định giá trị của  để các đa thức sau là tam thức bậc hai

a) (m + 1)x2 + 2x + m

b) mx3 + 2x2 - x + m

c) -5x2 + 2x - m + 1

Giải bài 2 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: 

Tam thức bậc 2 có dạng: ax2 + bx + c = ), (a ≠ 0)

a) (m + 1)x2 + 2x + m

Ta có: a = m + 1

Để đa thức (m + 1)x2 + 2x + m là tam thức bậc hai khi và chỉ khi a = m + 1 ≠ 0

⇔ m ≠ -1

Vậy khi m ≠ -1 thì đa thức (m + 1)x2 + 2x + m là tam thức bậc hai

b) mx3 + 2x2 - x + m

Ta có: a = 2

Để đa thức mx3 + 2x2 - x + m là tam thức bậc hai khi và chỉ khi m = 0

(hệ số đứng trước x3 phải bằng 0)

Vậy khi m = 0 thì đa thức mx3 + 2x2 - x + m là tam thức bậc hai

c) -5x2 + 2x - m + 1

Ta có: a = -5

Hệ số c = - m + 1 không ảnh hưởng đến tam thức bậc hai

Vậy đa thức -5x2 + 2x - m + 1 là tam thức bậc hai với mọi giá trị của m

Hy vọng với lời giải bài 2 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời Sáng tạo ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 10 SGK tập 2 Chân trời sáng tạo cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Đa thức nào sau đây là tam thức bậc hai?...

> Bài 2 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Xác định giá trị của để các đa thức sau là tam thức bậc hai...

> Bài 3 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Dựa vào đồ thị của các hàm số bậc hai sau đây, hãy lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai...

> Bài 4 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Xét dấu của các tam thức bậc hai sau đây:...

> Bài 5 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Độ cao (tính bằng mét) của một quả bóng so với vành rổ khi bóng di chuyển được mét...

> Bài 6 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một khung dây thép hình chữ nhật có chiều dài 20 cm và chiều rộng 15 cm...

> Bài 7 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Chứng minh rằng với mọi số thực m ta luôn có: 9m2 + 2m > -3.

> Bài 8 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm giá trị của m để:...

Đánh giá & nhận xét

captcha