Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 24 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

17:28:2905/02/2023

Tung đồng thời một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu...

Bài 2 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Tung đồng thời một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc.

a) Tính số kết quả có thể xảy ra.

b) Vẽ sơ đồ hình cây và liệt kê tất cả các kết quả đó.

hình bài 2 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) Việc tung đồng thời một đồng xu và một con xúc xắc được chia thành hai công đoạn sau:

+ Công đoạn thứ nhất: Tung đồng xu, có 2 kết quả (sấp, ngửa).

+ Công đoạn thứ hai: Ứng với mỗi mặt của đồng xu, có 6 cách để tung xúc xắc (1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm).

→ Theo quy tắc nhân, ta có: 2.6 = 12 kết quả khi tung đồng thời một đồng xu và một con xúc sắc.

b) Sơ đồ cây biểu thị các kết quả của việc tung đồng xu và xúc xắc:

Câu b bài 2 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạoSơ đồ cây biểu thị các kết quả của việc tung đồng xu và xúc xắc

Đánh giá & nhận xét

captcha