Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 24 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

17:16:1305/02/2023

Một thùng chứa 6 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 15 quả thanh long. Từ hai thùng này,...

Bài 1 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Một thùng chứa 6 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 15 quả thanh long. Từ hai thùng này,

a) có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long?

b) có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long?

Hình bài 1 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) Số cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long được chia thành hai phương án:

+ Phương án 1: Chọn một quả thanh long, có 15 cách chọn.

+ Phương án 2: Chọn một quả dưa hấu, có 6 cách chọn.

→  Theo quy tắc cộng, ta có: 15 + 6 = 21 cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long.

Vậy có tất cả 21 cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long.

b) Số cách chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long được chia thành hai công đoạn:

+ Công đoạn thứ 1: Chọn một quả dưa hấu, có 6 cách chọn.

+ Công đoạn thứ 2: Ứng với mỗi một quả dưa hấu đã chọn, có 15 cách chọn quả thanh long.

→ Theo quy tắc nhân, ta có: 15.6 = 90 cách một quả dưa hấu và một quả thanh long.

Vậy có tất cả 90 cách một quả dưa hấu và một quả thanh long.

Đánh giá & nhận xét

captcha