Hotline 0939 629 809

Giải bài 3.31 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

15:45:2625/09/2023

Hướng dẫn giải bài 3.31 trang 72 Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ hiểu

Bài 3.31 trang 72 Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức:

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh trong một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi.

Giải bài 3.31 trang 72 Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức:

Ta giả sử có hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA như sau:

Giải bài 3.31 trang 72 Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức

Ta cần chứng minh EFGH là hình thoi.

Thật vậy: Vì ABCD là hình chữ nhật nên AD = BC.

H là trung điểm của AD nên: 

F là trung điểm của BC nên: 

⇒ AH = DH = BF = CF.

• Xét ΔAHE và ΔBFE có:

AE = BE (do E là trung điểm của AB);

AH = BF (chứng minh trên).

⇒ ΔAHE = ΔBFE (hai cạnh góc vuông)

⇒ HE = FE (hai cạnh tương ứng).

Tương tự, ta cũng có:

• ΔBEF = ΔCGF (hai cạnh góc vuông)

⇒ EF = GF (hai cạnh tương ứng).

• ΔCGF = ΔDGH (hai cạnh góc vuông),

⇒ GF = GH (hai cạnh tương ứng).

Vậy ta có: EF = FG = GH = HE

Do đó tứ giác EFHG là hình thoi.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan