Hotline 0939 629 809

Giải bài 1.7 trang 10 Toán 8 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

16:56:4131/05/2023

Một mảnh đất có dạng như phần được tô màu xanh trong hình bên cùng với các kích thước được ghi trên đó...

Bài 1.7 trang 10 Toán 8 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Một mảnh đất có dạng như phần được tô màu xanh trong hình bên cùng với các kích thước được ghi trên đó. Hãy tìm đơn thức (thu gọn) với hai biến x và y biểu thị diện tích của mảnh đất đã cho bằng hai cách:

Cách 1. Tính tổng diện tích của hai hình chữ nhật ABCD và EFGC.

Cách 2. Lấy diện tích của hình chữ nhật HFGD trừ đi diện tích của hình chữ nhật HEBA.

Bài 1.7 trang 10 Toán 8 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

Giải bài 1.7 trang 10 Toán 8 Tập 1 SGK Kết nối tri thức:

Cách 1. Tính tổng diện tích của hai hình chữ nhật ABCD và EFGC.

- Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

 2x . 2y = 4xy (đvdt);

- Diện tích hình chữ nhật EFGC là:

 3x . y = 3xy (đvdt);

- Diện tích mảnh đất tô màu xanh là:

 4xy + 3xy = 7xy (đvdt).

• Cách 2. Lấy diện tích của hình chữ nhật HFGD trừ đi diện tích của hình chữ nhật HEBA.

- Diện tích hình chữ nhật HFGD là:

 3x(2y + y) = 3x . 3y = 9xy (đvdt);

- Diện tích hình chữ nhật HEBA là:

 (3x – 2x) . 2y = x . 2y = 2xy (đvdt);

- Diện tích mảnh đất tô màu xanh là:

 9xy – 2xy = 7xy (đvdt).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan