Hotline 0939 629 809

Giải Hóa 12 trang 10 Chân trời sáng tạo SGK

10:17:4128/04/2024

Hướng dẫn Giải Hóa 12 trang 10 Chân trời sáng tạo với nội dung SGK bài 1: ESTER - LIPID, chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Hóa 12 chân trời ST tốt hơn, giỏi hơn.

Bài 1 trang 10 Hóa 12 Chân trời sáng tạo:

Có bao nhiêu ester có công thức phân tử C3H6O2?

A. 2.         B. 3.

C. 4.         D. 5.

Giải bài 1 trang 10 Hóa 12 Chân trời sáng tạo:

• Đáp án: A

Các ester có công thức phân tử C3H6O2 là:

H – COO – CH2 – CH3

CH3 – COO – CH3

Bài 2 trang 10 Hóa 12 Chân trời sáng tạo:

Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được chất Y có công thức phân tử C3H5O2Na. X có công thức cấu tạo là

A. HCOOCH2CH2CH3.

B. HCOOCH(CH3)2.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOCH3.

Giải bài 2 trang 10 Hóa 12 Chân trời sáng tạo:

• Đáp án: D

Chất X có công thức phân tử C4H8O2 và phản ứng được với NaOH nên X có thể carboxylic acid hoặc ester.

Khi phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y có công thức phân tử C3H5O2Na (bị mất một C so với X) nên X chỉ có thể ester.

⇒ Công thức cấu tạo của Y: CH3CH2COONa.

⇒ Công thức cấu tạo của X: CH3CH2COOCH3.

Bài tập 3 trang 10 Hóa 12 Chân trời sáng tạo:

Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đổ (X, Y, Z, T, W là các hợp chất hữu cơ khác nhau; T chỉ chứa một loại nhóm chức)

Bài 3 trang 10 Hóa 12 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 trang 10 Hóa 12 Chân trời sáng tạo:

CH3COOC2H5 + H2 CH3COOH + C2H5OH

3CH3COOH + C3H5(OH)3  C3H5(OOCH3)3 + 3H2O

C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O

C2H5OH + HCOOH  HCOOC2H5 + H2O

Từ chất Z thành chất Y cần xúc tác men giấm, do đó Z là C2H5OH, Y là CH3COOH, X là CH3COOC2H5, T là C3H5(OOCCH3)3, W là HCOOC2H5.

Với nội dung Giải Hóa 12 trang 10 Chân trời sáng tạo SGK chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải bài tập Hóa 12 SGK Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem thêm Giải Hóa 12 Chân trời sáng tạo nội dung bài 1: ESTER - LIPID hay khác.

Giải Hóa 12 trang 5 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 12 trang 6 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 12 trang 7 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 12 trang 8 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 12 trang 9 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Hóa 12 trang 10 Chân trời sáng tạo SGK

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan