Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 35 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

09:09:4306/02/2023

Chứng minh rằng...

Bài 5 trang 35 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Chứng minh rằng:

C50 - C51 + C52 - C53 + C54 - C55 = 0

Giải bài 5 trang 35 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

Ta có: C50 - C51 + C52 - C53 + C54 - C55 

 

 = (1 – 1)5 = 0 (nhị thức Newton).

Đánh giá & nhận xét

captcha