Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lí 12: Tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, giản đồ Fre-nen

10:29:5729/09/2022

Xét một vecto quay  có những đặc điểm sau:...

Bài 5 trang 25 SGK Vật lý 12: Xét một vecto quay  có những đặc điểm sau:

- Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài.

- Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s

- Tại thời điểm t = 0, vecto  hợp với trục Ox một góc 30o

Hỏi vecto quay  biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. x = 2cos(t – π/3)

B. x = 2cos(t + π/6)

C. x = 2cos(t - 30o)

D. x = 2cos(t + π/3)

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lý 12: 

- Đáp án đúng: B. x = 2cos(t + π/6)

• Vectơ quay  có:

 - Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài nên biên độ dao động A = 2.

 - Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s nên tần số ω = 1 (rad/s).

 - Tại thời điểm t = 0, vectơ  hợp với trục Ox một góc 30o nên pha ban đầu là φ = π/6 (rad).

⇒ Phương trình dao động: x = 2.cos(t + π/6).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan