Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 35 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

08:57:2306/02/2023

Tìm hệ số của x3 trong khai triển (3x – 2)5.

Bài 3 trang 35 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Tìm hệ số của x3 trong khai triển (3x – 2)5.

Giải bài 3 trang 35 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo:

Áp dụng nhị thức Newton với a = 3x và b = (-2) ta có:

= 243x5 – 810x4 + 1080x3 – 720x2 + 240x – 32

⇒ (3x – 2)5 = 243x5 – 810x4 + 1080x3 – 720x2 + 240x – 32.

Khi đó hệ số của x3 trong khai triển là 1080.

Vậy hệ số của x3 trong khai triển là 1080.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan