Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 35 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

08:49:0506/02/2023

Khai triển và rút gọn các biểu thức sau:...

Bài 2 trang 35 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Khai triển và rút gọn các biểu thức sau:

Giải bài 2 trang 35 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo:

 

 

Vậy, ta có:

Ta có:

 

 

Khi đó, ta có:

  

 

 

Vậy, ta có:

 

Đánh giá & nhận xét

captcha