Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lí 12: Tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, giản đồ Fre-nen

10:22:2729/09/2022

Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa...

Bài 2 trang 25 SGK Vật lý 12: Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lý 12: 

- Giả sử cần tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

 x1 = A1cos(ωt + φ1); x2 = A2cos(ωt + φ2)

- Lần lượt vẽ hai vectơ quay   và  biểu diễn cho dao động x1 và dao động x2, lần lượt hợp với trục Ox những góc φ1, φ2.

- Vẽ vectơ tổng hợp  là tổng của hai vectơ  và . Vectơ tổng hợp là vectơ quay biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp.

- Tìm độ dài của  bằng công thức:

  

- Tìm góc hợp bởi  và trục Ox bằng công thức:

  

- Viết phương trình dao động tổng hợp dạng:

  x = A.cos(ωt + φ)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan