Hotline 0939 629 809

Ngoại ngữ

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, cách dùng, công thức và bài tập áp dụng - Past Perfect Continuous
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Past Perfect Continuous là một trong những thì mà các bạn cần...
Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn, công thức và bài tập áp dụng - Past Continuous
Thì quá khứ tiếp diễn - Past Continuous được dùng khá nhiều trong các văn bản tiếng anh, vì...
Cách dùng Thì quá khứ đơn, công thức và bài tập áp dụng - Simple Past
Thì quá khứ đơn là một trong những thì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh cả trong...
Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, công thức và bài tập áp dụng - Present Perfect Continuous
Bài viết này hướng dẫn chi tiết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Present Perfect Continuous...
Cách dùng thì hiện tại hoàn thành, công thức và bài tập áp dụng - Present Perfect
Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect cũng được dùng khá phổ biến trong văn phạm tiếng anh....