Hotline 0939 629 809

Ngoại ngữ

Phân biệt cách dùng Much, Many, Little, Few, A lot of, Lots of trong tiếng anh
Đều là các lượng từ đặt trước danh từ, "a little", "a few", "Much", "Many", có cách dùng và...
Phân biệt cách dùng Each và Every trong Tiếng Anh
Each và Every cũng được dùng rất phổ biến trong văn phạm tiếng anh hay Anh văn giao tiếp, trong...
Phân biệt cách dùng SOME và ANY trong Tiếng Anh
Cả "SOME" và "ANY" đều có nghĩa là một vài, một ít nhưng tùy theo ngữ cảnh, loại câu mà chúng...
Cách dùng A AN THE trong Tiếng Anh
Mạo từ A, AN, THE là những từ thường dùng trong tiếng Anh. The là mạo từ xác định còn A, AN...
Cách dùng giới từ IN ON AT trong Tiếng Anh
Giới từ IN ON AT được sử dụng rất phổ biến trong anh văn giao tiếp và văn phạm tiếng anh và...