Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 10

Tính chất hóa học của Oxi (O), Ozon và bài tập về Oxi  - hóa 10 bài 29
Oxi O2 là nguyên tố thuộc phân nhóm VIA trong bảng hệ thống tuần hoàn, các nguyên tố trong nhóm...
Tính chất hóa học của Flo (F) Brom (Br) iot, bài tập về Flo Brom Iot - hóa 10 bài 25
Flo, brom và iot cũng là các halogen có tính oxi hóa mạnh và thực tế cho thấy chúng dễ dàng liên...
Tính chất hoá học của Lưu huỳnh (S), bài tập về lưu huỳnh - hoá 10 bài 30
Lưu huỳnh S cũng tương tự như Oxi cũng là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, tuy nhiên tính...
Hidro sunfua (H2S), Lưu huỳnh dioxit (SO2), Lưu huỳnh trioxit (SO3) tính chất hoá học và bài tập - hoá 10 bài 32
Lưu huỳnh S cùng với những hợp chất của lưu huỳnh với hidro và Oxi như Hidro sunfua (H2S), Lưu...
Luyện tập tính chất hóa học của nhóm halogen, hợp chất halogen và bài tập - hóa 10 bài 26
Nhóm halogen gồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). Atatin không gặp trong...
Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ, ví dụ và bài tập - hóa 10 bài 18
Phương trình hóa học hay còn gọi là phương trình phản ứng trong hóa học là nội dung kiến...
Bài tập về Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) có lời giải và đáp án - hóa lớp 10
Axit sunfuric H2SO4 cùng với một số axit khác như axit nitrric HNO3 axit Clohidric HCl là những axit có...
Bài tập về Oxi (O2), Ozon (O3) cơ bản, nâng cao có đáp án và lời giải - hoá lớp 10
Như đã biết bài tập về oxi O2 và ozon O3 cũng rất hay xuất hiện trong nội dung đề thi THPT...
Bài tập về Lưu huỳnh (S), Lưu huỳnh dioxit SO2 và Hidro sunfua H2S - hoá lớp 10
Lưu huỳnh (S) cũng là một nguyên tố quan trọng trong nhiều hợp chất của nó tương tự như Oxi...
Cấu tạo của Nguyên tử, kích thước và khối lượng của Electron hạt nhân - hoá 10 bài 1
Nguyên tử là một trong những hạt có thành phần cấu tạo phức tạo, gồm hạt nhân và lớp vỏ...
Điện tích hạt nhân, số khối, nguyên tử khối trung bình của nguyên tố hoá học - hoá 10 bài 2
Các em đã biết về cấu tạo của nguyên tử qua bài học trước, trong bài này chúng ta sẽ tìm...
Cách viết Cấu hình Electron (e) nguyên tử và bài tập vận dụng - hóa 10 bài 5
Như các em đã biết, nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton, notron và electron (e). Trong...