Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 12

Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Saccarozo, Tinh bột và Xenlulozo - hoá 12 bài 6
Saccarozo C12H22O11 là loại đường phổ biến nhất hiện nay, có nhiều trong động vật và thực...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Glucozo, Fructozo và bài tập - hoá 12 bài 5
Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh không màu vị ngọt có trong hầu hết các bộ phận của cây như...
Luyện tập tính chất của kim loại và bài tập vận dụng - hóa 12 bài 22
Kim loại có tính chất hóa học và tính chất vật lý như thế nào? đã được chúng ta tìm hiểu...
Cách nhận biết và phân biệt một số cation, anion trong hợp chất vô cơ - hoá 12 bài 40
Việc nhận biết và phân biệt được các cation và anion trong các hợp chất vô cơ giúp các em có...
Cách nhận biết, phân biệt một số chất khí và bài tập vận dụng - hoá 12 bài 41
Cũng như cách nhận biết và phân biệt một số chất kết tủa, để nhận biết các chất khí...
Phương pháp giải các dạng bài tập về Nhôm AL, hỗn hợp và hợp chất của Nhôm - hóa lớp 12
Các dạng bài tập về Nhôm và các hợp chất của Al như Nhôm Oxit Al2O3, Nhôm hidroxit Al(OH)3 luôn...
Phương pháp giải các dạng bài tập về Sắt Fe, hỗn hợp và hợp chất của Sắt - hóa lớp 12
Tương tự như Nhôm Al, các bài tập về sắt và các hỗn hợp hay hợp chất của Sắt Fe cũng có...
Bài tập luyện tập tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất - Hóa 12 bài 28
Ở các bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ cùng...
Bài tập luyện tập tính chất hóa học của Nhôm và hợp chất của nhôm - Hóa 12 bài 29
Ở các bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của nhôm Al và các hợp chất quan...
Bài tập luyện tập về Sắt Fe và hợp chất của Sắt (II) Sắt (III) - Hóa 12 bài 37
Ở những bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của Sắt Fe và các hợp chất của...
Bài tập luyện tập về Đồng, Crom, hợp chất của Đồng và Crom - Hóa 12 bài 38
Ở các bài học trước các em đã được học về tính chất hóa học của Đồng (Cu), Crom (Cr)...
Bài tập luyện tập Điều chế kim loại và Sự ăn mòn Kim loại - Hóa 12 bài 23
Điều chế kim loại, Sự ăn mòn kim loại và một số bài tập cơ bản là nội dung ở các bài...
Các dạng toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch Kiềm NaOH, Ba(OH)2 Phương pháp giải và Bài tập - Hóa 12
Bài tập về CO2 hay SO2 tác dụng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH hay kiềm thổ Ba(OH)2,...
Các dạng bài tập về AMIN có lời giải - Hóa 12 chuyên đề
Như các em đã biết, khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon ta thu được...
Các dạng bài tập Amino Axit có đáp án và lời giải - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập về Amino Axit cũng có dạng gần tương tự bài tập về Amin. Ngoài dạng bài tập trắc...
So sánh tính chất vật lý và tính chất hóa học của glucozơ tinh bột saccarozơ xenlulozơ - Hóa lớp 12
Glucozơ, tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ là những hợp chất hữu cơ rất dễ gây nhầm lẫn cho...
Hóa học và vấn đề Xã hội: Lương thực, thực phẩm, may mặc và sức khỏe con người - Hóa 12 bài 44
Hóa học cũng ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của con người trong nhiều vấn đề...
Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm môi trường nước và phòng chống ô nhiễm môi trường - Hóa 12 bài 45
Ô nhiễm môi trường là vấn đề quan trọng và cấp thiết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến...
Các dạng bài tập về tính lưỡng tính của nhôm hidroxit Al(OH)3 và cách giải - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập về nhôm hidroxit là dạng thường gây nhầm lẫn cho nhiều bạn bởi tính lưỡng tính...
Các dạng bài tập về muối Cacbonat và cách giải - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập về muối cacbonat trong hóa học 12 là một trong những dạng mà chúng ta cũng hay gặp trong...
Bài tập Sắt (Fe) tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 và cách giải - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập Sắt (ký hiệu hóa học Fe) tác dụng với axit HNO3 (axit nitric) và H2SO4 (axit sunfuric) là...
Cách giải Bài tập xác định tên Kim loại - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập xác định tên của kim loại và một trong những dạng bài tập khá phổ biến trong nội...
Bài tập về Phản ứng Nhiệt Nhôm và Cách giải - Hóa 12 chuyên đề
Phản ứng nhiệt nhôm là loại phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao giữa nhôm với oxit hoặc với...
Bài tập Kim loại tác dụng với Axit, Muối và Cách giải - Hóa 12 chuyên đề
Kim loại tác dụng với Axit (HCl, H2SO4, HNO3,...) hay Kim loại tác dụng với muối là một trong...
Bài tập luyện tập: Nhận biết một số hợp chất vô cơ - Hóa 12 bài 42
Ở các bài học trước các em đã biết cách nhận biết một số ion trong dung dịch hay nhận biết...