Hotline 0939 629 809

Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập: Bối cảnh, Diễn biến và Một số định hướng chính - Địa lí 12 bài 1

09:02:1414/06/2022

Ngày 30/4/1975 đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn các vết thương chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước.

Vậy bối cảnh và diễn biến và những thành tựu đạt được của Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập như thế nào? Một số định hướng chính đẩy mạnh công cuộc Đổi mới là gì? chúng ta cùng tìm lời giải đáp qua bài viết "Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập" trong bài học số 1 SGK Địa lí lớp 12 dưới đây.

1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội

a) Bối cảnh

* Trong nước:

- Ngày 30/4/1975 đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn các vết thương chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước.

- Nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

* Quốc tế:

- Tình hình quốc tế cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỉ XX diễn biến phức tạp.

→ Trong thời gian dài nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.

b) Diễn biến

• Đổi mới bắt đầu thực hiện từ 1979, đầu tiên là trong một số ngành nông nghiệp, sau đó sang công nghiệp và dịch vụ.

• Đại hội Đảng lần VI năm 1986 đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo ba xu thế:

- Dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội.

- Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.

c) Thành tựu

* Kinh tế:

- Thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, (đạt 9,5% năm 1999, 8,4% năm 2005).

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III) .

- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét (hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng chuyên canh,...).

* Xã hội:

- Đời sống nhân dân được cải thiện làm giảm tỉ lệ nghèo của cả nước.

Tỉ lệ nghèo của cả nước qua các cuộc điều tra mức sống dân cư

Tỉ lệ nghèo của cả nước qua các cuộc điều tra mức sống dân cư

2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực

a) Bối cảnh

- Thế giới: Toàn cầu hoá là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh hợp tác kinh tế khu vực.

- Năm 1995 Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì. Việt Nam là thành viên của  ASEAN (7/95), thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007.

- Viêt Nam ra nhập: Asean(tháng 7/1995); WTO (tháng 1/2007); APEC; AFTA và nhiều tổ chức quốc tế khác.

b) Thành tựu

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, FPI)

- Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, bảo vệ môi trường.

- Phát triển ngoại thương ở tầm cao mới, xuất khẩu gạo.

GDP theo giá so sánh 1994, phân theo thành phần kinh tếGDP theo giá so sánh 1994, phân theo thành phần kinh tế

3. Một số định hướng chính đẩy mạnh công cuộc Đổi mới

- Thực hiện chiến lược tăng trưởng đi đôi với xóa đói giảm nghèo.

- Hoàn thiện cơ chế chính sách của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế tri thức.

- Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia.

- Có giải pháp pát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, chống các tệ nạn xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường.

Hy vọng qua bài viết Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập trong nội dung môn Địa lí 12 bài 1 ở trên trên của hayhochoi.vn giúp các em dễ dàng trả lời các câu hỏi dạng như:

Bối cảnh và diễn biến và những thành tựu đạt được của Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập như thế nào? Một số định hướng chính đẩy mạnh công cuộc Đổi mới là gì? Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan