Hotline 0939 629 809
Một số axit quan trọng, axit sunfuric H2SO4 đặc loãng, axit clohidric HCl - hoá 9 bài 4
Trong bài trước các em đã được học các tính chất hoá học đặc trưng của axit như axit làm...
Tính chất hóa học của axit, cách xác định thứ tự axit mạnh axit yếu và bài tập - hóa 9 bài 3
Để phân biệt được đâu là axit mạnh, đâu là axit yếu chúng ta cần căn cứ vào một số tính...
Axit, Bazơ, Muối và Nước: Bài tập luyện tập về Axit Bazơ Muối - Hóa 8 bài 38
Axit Bazơ Muối và Nước là những hợp chất phổ biến chúng ta gặp thường xuyên và xuyên suốt...
Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu - hoá lớp 11
Ở các lớp học trước các em đã được học về tính chất hoá học của Axit, bazo và muối,...
Công thức hóa học của Axit Bazơ Muối, Cách phân loại gọi tên axit, bazơ muối và bài tập - hóa 8 bài 37
Các em đã được làm quen với một số hợp chất vô cơ của oxit, trong hóa học còn có rất...
12