Hotline 0939 629 809

Giải Vật lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo SGK

10:35:3221/05/2024

Hướng dẫn Giải Vật lí 10 Chân trời sáng tạo trang 49 với nội dung SGK bài 8: Thực hanh đo Gia tốc rơi tự do, chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Vật lí 10 chân trời ST tốt hơn, giỏi hơn.

Vật Lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo: Thảo luận 3

Dựa vào bảng số liệu, lập luận để trình bày phương án và tiến hành xử lí số liệu để xác định gia tốc rơi tự do và sai số của phép đo.

Vật Lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo: Thảo luận 3

Giải Thảo luận 3 Vật Lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo:

Tham khảo bảng số liệu dưới:

Độ dịch chuyển

d (m)

Thời gian rơi t (s)

Thời gian rơi trung bình ¯t (s)

Sai số thời gian rơi ∆t (s)

Gia tốc rơi tự do g (m/s2)

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

0,4

0,285

0,286

0,284

0,285

0,286

0,285

 

 

0,6

0,349

0,351

0,348

0,349

0,350

0,349

 

 

0,8

0,404

0,405

0,403

0,404

0,403

0,404

 

 

Thời gian rơi trung bình: 

- Độ dịch chuyển 0,4 (m):

- Độ dịch chuyển 0,6 (m):

- Độ dịch chuyển 0,8 (m):

Sai số tuyệt đối trung bình:

- Độ dịch chuyển 0,4 (m):

- Độ dịch chuyển 0,6 (m):

- Độ dịch chuyển 0,8 (m):

Ta chọn thang đo 9,999 s – 0,001 s thì ta có sai số dụng cụ ∆tdc = 0,0005s

Sai số tuyệt đối của phép đo ở mỗi độ dịch chuyển được tính theo công thức:

- Độ dịch chuyển 0,4 (m): ∆t = 1,1.10–3s

- Độ dịch chuyển 0,6 (m): ∆t = 1,3.10–3s

- Độ dịch chuyển 0,8 (m): ∆t = 1,1.10–3s

Gia tốc rơi tự do trung bình:

- Độ dịch chuyển 0,4 (m):

- Độ dịch chuyển 0,6 (m):

- Độ dịch chuyển 0,8 (m):

Sai số tương đối của gia tốc ở mỗi độ dịch chuyển được tính theo công thức:

- Độ dịch chuyển 0,4 (m):

- Độ dịch chuyển 0,6 (m):

- Độ dịch chuyển 0,8 (m):

Kết quả gia tốc được viết ở mỗi độ dịch chuyển là:

- Độ dịch chuyển 0,4 (m):

g = 9,85 (m/s2) ± 0,008%

- Độ dịch chuyển 0,6 (m):

g = 9,85 (m/s2) ± 0,0074%

- Độ dịch chuyển 0,8 (m):

g = 9,80 (m/s2) ± 0,0054%

Vật Lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo: Thảo luận 4

Nêu ra các nguyên nhân gây ra sai số trong phương án thí nghiệm lựa chọn.

Giải Thảo luận 4 trang 49 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo:

Nguyên nhân gây ra sai số:

- Sai số do dụng cụ đo.

- Do thao tác bấm chưa đúng với thời điểm chuyển động.

- Do điều kiện khách quan (nơi thực hiện thí nghiệm).

Vật Lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo: Luyện tập

Dựa vào kết quả thí nghiệm, nhận xét về các tính chất của chuyển động rơi tự do.

Giải Luyện tập trang 49 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo:

Tính chất của chuyển động rơi tự do:

- Chuyển động thẳng, nhanh dần đều.

- Luôn có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

- Có gia tốc rơi tự do bằng với gia tốc trọng trường nơi thực hiện thí nghiệm.

Vật Lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo: Vận dụng

Hãy tiến hành thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do bằng cách sử dụng đồng hồ bấm giây hoặc thiết bị khác như điện thoại thông minh. So sánh với kết quả được thực hiện tại phòng thí nghiệm và giá trị chính xác của gia tốc rơi tự do, nêu nhận xét và giải thích kết quả này.

Giải Vận dụng Vật Lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo:

Học sinh tự tải phần mềm về điện thoại của mình và làm thí nghiệm.

Với nội dung Giải Vật lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải bài tập Vật lí 10 Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

 Xem thêm Giải Vật lí 10 Chân trời sáng tạo hay khác

Giải Vật lí 10 trang 48 Chân trời sáng tạo SGK

Giải Vật lí 10 trang 49 Chân trời sáng tạo SGK

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan