Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

16:17:5021/04/2023

 Cho phản ứng sau COCl2(g) ⇌ CO(g) + Cl2(g)...

Bài 5 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo: Cho phản ứng sau COCl2(g) ⇌ CO(g) + Cl2(g)  Kc = 8,2.102 (900K)

Ở trạng thái cân bằng nếu nồng độ CO và Cl2 đều bằng 0,15 M thì nồng độ độ COCl2 là bao nhiêu?

Giải bài 5 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

Từ biểu thức tính KC là: 

Suy ra:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan