Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

15:43:4821/04/2023

Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm chuyển dịch cân bằng của hệ phản ứng?...

Bài 2 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo: Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm chuyển dịch cân bằng của hệ phản ứng?

A. Nồng độ.

B. nhiệt độ

C. Áp suất.

D. Chất xúc tác.

Giải bài 2 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

+) Đáp án: D. Chất xúc tác.

Những yếu tố làm dịch chuyển cân bằng thường là nồng độ, nhiệt độ và áp suất.

Đánh giá & nhận xét

captcha