Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

15:39:1321/04/2023

Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?...

Bài 1 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo: Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nồng độ.

B. nhiệt độ

C. Áp suất.

D. Chất xúc tác.

Giải bài 1 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

+) Đáp án: B. nhiệt độ

Trong phản ứng thuận nghịch, hằng số cân bằng KC của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

Đánh giá & nhận xét

captcha