Hotline 0939 629 809

Đề minh hoạ 2025 Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của Bộ GDĐT

Đề minh họa 2025 Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trắc nghiệm, thí sinh có 50 phút làm bài thi, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm.

Dưới đây là nội dung đề minh họa 2025 Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

Đề minh họa 2025 Tiếng Anh

Đề minh họa 2025 Tiếng Anh

Đề minh họa 2025 Tiếng Anh

Đề minh họa 2025 Tiếng Anh

* Đáp án đề minh họa 2025 Tiếng Anh

Đáp án đề minh họa 2025 Tiếng Anh

* Bảng năng lực tư duy đề minh họa 2025 Tiếng Anh

Bảng năng lực tư duy đề minh họa 2025 Tiếng Anh

Đánh giá & nhận xét

captcha