Hotline 0939 629 809

Đề minh hoạ 2025 môn Hóa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của Bộ GDĐT

Đề minh họa 2025 môn Hóa thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trắc nghiệm gồm ba phần: Phần I là 18 câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, phần II là 4 câu trắc nghiệm đúng - sai, phần III là 6 câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Dưới đây là nội dung đề minh họa 2025 Hóa học thi tốt nghiệp THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

Đề minh họa 2025 môn Hóa

Đề minh họa 2025 môn Hóa

Đề minh họa 2025 môn Hóa

Đề minh họa 2025 môn Hóa

* Đáp án đề minh họa 2025 môn Hóa

Đáp án đề minh họa 2025 môn Hóa

* Bảng năng lực tư duy đề minh họa 2025 Hóa học

Bảng năng lực tư duy đề minh họa 2025 môn Hóa học

Đánh giá & nhận xét

captcha