Hotline 0939 629 809

Phổ điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi và phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT đợt 2 của hơn 26.000 thí sinh, trong đó Đà Nẵng đông thí sinh nhất với hơn 10.000. Dưới đây là phổ điểm 9 môn thi của thí sinh Đà Nẵng.

Phổ điểm các môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 như sau:

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Toán

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Toán

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Văn

 

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Văn

 

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Ngoại ngữ

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Ngoại ngữ

 

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Vật lí

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Vật lý

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Hóa học

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Hóa học

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Sinh học

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Sinh học

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Lịch sử

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Lịch sử

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Địa lí

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Địa lý

 

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Giáo dục công dân

* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn GDCD

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, ngày 9-10/9 dành cho hơn 26.000 thí sinh dự chủ yếu đến từ Đà Nẵng (gần 10.000), Quảng Nam (hơn 9.000), Đăk Lăk (hơn 5.300) do các địa phương này giãn cách xã hội vào đầu tháng 8 để phòng Covid-19. 

Năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi một tháng rưỡi và chia làm hai đợt do ảnh hưởng của Covid-19. Ở đợt một diễn ra vào ngày 9-10/8, hơn 880.000 thí sinh đã dự thi và biết kết quả.

Đánh giá & nhận xét

captcha