Hotline 0939 629 809

Phổ điểm khối A A1 B C D 2022 thi THPT Quốc gia của Bộ GDĐT

Phổ điểm khối A, A1, B, C, D, năm 2022 đã được Bộ GDĐT công bố ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp các môn, cụ thể, phổ điểm các khối cơ bản A, A1, B, C, D như sau:

* Phổ điểm khối A 2022 (Toán, Lý, Hóa)

Phổ điểm khối A (Toán Lý Hóa)Phổ điểm khối A (gồm các môn: Toán, Lý, Hóa) năm 2022

* Phổ điểm khối A1 2022 (Toán, Lý, Anh)

Phổ điểm khối A1Phổ điểm khối A1 (gồm các môn: Toán, Lý, Anh) năm 2022

* Phổ điểm khối B 2022 (Toán, Hóa, Sinh)

Phổ điểm khối B 2022Phổ điểm khối B (gồm các môn: Toán, Hóa, Sinh) năm 2022

* Phổ điểm khối C 2022 (Văn, Sử, Địa)

Phổ điểm khối CPhổ điểm khối C (gồm các môn: Văn, Sử, Địa) năm 2022

* Phổ điểm khối D 2022 (Toán, Văn, Anh)

Phổ điểm khối D 2022Phổ điểm khối D (gồm các môn: Toán, Văn, Anh) năm 2022

Khối A có phổ điểm cao nhất khi đỉnh rơi vào 22,5 điểm với hơn 20.600 thí sinh đạt mức này. Xung quanh đỉnh này, từ 21,5 tới 23 điểm, mỗi mức đều có khoảng 19.000-20.000 thí sinh.

Khối A1 và B có phổ điểm khá giống nhau. Đỉnh của hai khối này đều rơi vào ngưỡng 20-20,5 điểm với khoảng 18.000-20.000 đạt được. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt tổng ba môn từ 25 điểm trở lên của tổ hợp B00 ít hơn A01 khi phổ điểm mức này của B00 tương đối dốc. Tổ hợp A01 có 3 thí sinh đạt 29,5-30 điểm, trong khi không ai đạt ngưỡng này tại tổ hợp B00.

 

Khối C cũng có đỉnh nằm ở ngưỡng 20 nhưng thấp hơn một. Tại mức điểm 19,5-20 có hơn 36.000 thí sinh đạt được. Tại mức 29,5-30 điểm ghi nhận một trường hợp. Em này đạt 9,75 Văn, 10 Sử và Địa, trở thành thủ khoa tổ hợp C00 của cả nước.

Khối D thấp nhất khi đỉnh ở ngưỡng 18,5-19 điểm. Trong 5 khối cơ bản được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đây là khối duy nhất có đỉnh không chạm mốc 20 điểm, đồng thời không thí sinh nào có tổng ba môn từ 29 trở lên.

Đánh giá & nhận xét

captcha