Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 56 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

11:09:0524/04/2023

Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm benzene và aniline...

Bài 1 trang 56 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo: Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm benzene và aniline. Cho biết nhiệt độ sôi của benzene là 80,10C aniline là 184,10C

Giải bài 1 trang 56 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

+ Do nhiệt độ sôi của 2 chất khác nhau nên có thể dung phương pháp chưng cất để tách riêng 2 chất.

- Đun hỗn hợp trong bình chưng cất thì hơi benzene sẽ bay hơi trước vì nhiệt độ sôi của benzene nhỏ hơn aniline, hơi benzene được dẫn qua ống sinh hàn để chuyển thành lỏng.

- Lưu ý: do benzene và aniline là chất có tính độc nên chưng cất phải làm trong tủ hút

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan