Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 114 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

09:14:4725/04/2023

Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của phenol đơn giản nhất....

Bài 1 trang 114 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo: a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của phenol đơn giản nhất.

b) Phenol phản ứng với dung dịch potassium hydroxide. Tên của loại phản ứng này là gì? Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Giải bài 1 trang 114 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Công thức phân tử (CTPT) và công thức cấu tạo (CTCT) của phenol đơn giản nhất

+ CTPT của phenol: C6H5OH

+ CTCT của phenol: công thức cấu tạo CTCT của phenol C6H5OH 

b) Phenol phản ứng với dung dịch potassium hydroxide là phản ứng thế nguyên tử H của nhóm OH: tính acid.

+ PTHH: C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan