Hotline 0939 629 809

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin năm 2020, 2019 và 2018 các trường Hà nội

Dưới đây là điểm chuẩn khối ngành công nghệ thông tin xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018; năm 2019 và 2020 là theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của một số trường công lập tại Hà nội.

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin 1Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin 2Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin 3Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin 4Điểm chuẩn khối ngành công nghệ thông tin năm 2018, 2019 và 2020

Qua bảng điểm khối ngành công nghệ thông tin 2018, 2019 và 2020 ở trên, ta thấy các ngành này có điểm số tăng dần qua các năm, năm sau cao hơn năm trước phổ biến ở mức hơn 2 điểm, một số ngành cao hơn 4 điểm như ngành Khoa học máy tính của Đại học Công nghiệp Hà Nội, điểm trúng tuyển năm 2020 là 24,7, cao hơn năm 2019 tới 3,55 điểm và hơn năm 2018 tới 5,95 điểm.

Đây cũng là xu thế chung của các ngành do đề thi tốt nghiệp THPT (trước là thi THPT quốc gia) có xu hướng dễ hơn, phổ điểm thi lệch phải (tức nhiều điểm cao hơn). Đại học Bách khoa Hà Nội luôn có điểm trúng tuyển cao nhất, năm ngoái tới 29,04 ngành Khoa học máy tính.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0 thì khối ngành Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng và luôn hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ, đây cũng là những ngành học cần thiết cho sự phát triển của xã hội.

Đánh giá & nhận xét

captcha