Hotline 0939 629 809

Điểm chuẩn các trường Công An năm 2020

Theo thông báo điểm chuẩn các trường Công An năm 2020 thì trường lấy điểm cao nhất là Học Viện An Ninh Nhân Dân với 28,18 ngành Nghiệp vụ An ninh tổ hợp D01 với Nữ.

Điểm chuẩn các trường công an năm 2020 cụ thể như sau:

* HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

1. Ngành Nghiệp vụ An ninh

a) Đối với Nam

- Tổ hợp A01: 21.54 điểm

- Tổ hợp C03: 20.66 điểm

- Tổ hợp D01: 21.78 điểm.

b) Đối với Nữ

- Tổ hợp A01: 27.7 điểm

- Tổ hợp C03: 28.1 điểm

- Tổ hợp D01: 28.18 điểm

2. Ngành An toàn thông tin

a) Phía Bắc

- Tổ hợp A00: 28.03 điểm - Tổ hợp A01: 23.46 điểm

b) Phía Nam

- Tổ hợp A00: 27.45 điểm - Tổ hợp A01: 23.65 điểm

• Gửi đào tạo ngành Y

- Tổ hợp B00: 25.75 điểm

* HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

a) Đối với Nam

- Tổ hợp A01: 23.09 điểm

- Tổ hợp C03: 18.88 điểm

- Tổ hợp D01: 19.61điểm

b) Đối với Nữ

- Tổ hợp A01: 27.16 điểm

- Tổ hợp C03: 27.73 điểm

- Tổ hợp D01: 27.36, tiêu chí phụ 26.36 điểm

2. Gửi đào tạo ngành Y

- Tổ hợp B00: 23.09 điểm

* HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

1. Phía Bắc

a) Đối với Nam

- Tổ hợp A01: 21.4 điểm

- Tổ hợp C03: 20.81 điểm

- Tổ hợp D01: 23.06 điểm.

b) Đối với Nữ

- Tổ hợp A01: 25.93 điểm

- Tổ hợp C03: 27.34 điểm

- Tổ hợp D01: 26.68 điểm

2. Phía Nam

a) Đối với Nam

- Tổ hợp A01: 27.3 điểm

- Tổ hợp C03: 22.59 điểm

b) Đối với Nữ

- Tổ hợp A01: 25.71 điểm

- Tổ hợp C03: 26.35 điểm

- Tổ hợp D01: 26.06 điểm

* TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN

1. Nghiệp vụ An ninh

a) Đối với Nam

- Tổ hợp A01: 19.54 điểm

- Tổ hợp C03: 20.06 điểm

- Tổ hợp D01: 21.54 điểm

b) Đối với Nữ

- Tổ hợp A01: 25.29 điểm

- Tổ hợp C03: 26.06 điểm

- Tổ hợp D01: 25.21 điểm

2. Gửi đào tạo ngành Y

- Tổ hợp B00: 23.84 điểm

* TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

a) Đối với Nam

- Tổ hợp A01: 22.66 điểm

- Tổ hợp C03: 21.55 điểm

- Tổ hợp D01: 21.68 điểm

b) Đối với Nữ

- Tổ hợp A01: 25.83 điểm

- Tổ hợp C03: 26.36 điểm

- Tổ hợp D01: 26.45 điểm

2. Gửi đào tạo ngành Y

- Tổ hợp B00: 24.8 điểm

* TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

1. Phía Bắc

- Đối với Nam: 27.11 điểm

- Đối với Nữ: 28.39 điểm

2. Phía Nam

- Đối với Nam: 26.95 điểm

- Đối với Nữ: 27.65 điểm

* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

1. Phía Bắc

a) Đối với Nam

- Tổ hợp A00: 26.1 điểm - Tổ hợp A01: 22.35 điểm

b) Đối với Nữ

- Tổ hợp A00: 25.65 điểm

2. Phía Nam

a) Đối với Nam

- Tổ hợp A00: 25.48 điểm - Tổ hợp A01: 23.25 điểm

b) Đối với Nữ

- Tổ hợp A00: 25.5 điểm

Học sinh và quý phụ huynh có thể  truy cập vào cổng thông tin điện tử của các trường Công An mình quan tâm để tìm hiểu các thông tin chi tiết.

Đánh giá & nhận xét

captcha