Hotline 0939 629 809

Đề minh hoạ 2023 môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của Bộ GDĐT

Đề minh họa 2023 môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trắc nghiệm, nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Đề minh hoạ 2023 môn Tiếng Hàn gồm 50 câu, thí sinh có 60 phút để hoàn thành bài thi.

Dưới đây là nội dung đề minh họa 2023 môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

Đề minh hoạ 2023 môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT của BGDĐT

Đề minh hoạ 2023 môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT của BGDĐT

Đề minh hoạ 2023 môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT của BGDĐT

Đề minh hoạ 2023 môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT của BGDĐT

Đề minh hoạ 2023 môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT của BGDĐT

Đánh giá & nhận xét

captcha