Hotline 0939 629 809

Tuyển sinh Đại học

Phổ điểm khối D (D01) 2023 (Toán, Văn, Anh) thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp...
Phổ điểm khối C (C00) 2023 (Văn, Sử, Địa) thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp...
Phổ điểm khối B (B00) 2023 (Toán, Hoá, Sinh) thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp...
Phổ điểm môn Anh 2023 thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023
Sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt...
Phổ điểm môn Văn 2023 thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023
Sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm môn Văn thi tốt nghiệp...