Hotline 0939 629 809

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 Khánh Hòa

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó điểm chuẩn tuyển sinh (NV1), cao nhất tỉnh là Trường THPT Lý Tự Trọng 27,7 điểm.

Trường có điểm chuẩn cao thứ hai là Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có điểm chuẩn 23,9 điểm, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào trường này là 27 điểm.

Ba trường THPT có điểm chuẩn tuyển sinh cao lần lượt tiếp theo là trường Hà Huy Tập 19,5 điểm (NV2: 22,5 điểm), trường Phạm Văn Đồng 19 điểm (NV2: 22,8 điểm) và trường Hoàng Văn Thụ 18,8 điểm (NV2: 22 điểm).

* Cụ thể điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 của các trường THPT tỉnh Khánh Hòa như sau:

A. Tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển
 
1. Trường THPT Phan Bội Châu
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 14,30 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
2. Trường THPT Trần Hưng Đạo
a) Tuyển thẳng: 04 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 6,70 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 11,50 điểm
 
3. Trường THPT Ngô Gia Tự
a) Tuyển thẳng: 04 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 12,70 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
4. Trường THPT Trần Bình Trọng
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh;
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 5,20 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
5. Trường THPT Nguyễn Huệ
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 5,30 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
6. Trường THPT Đoàn Thị Điểm
a) Tuyển thẳng: 02 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 4,20 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 7,40 điểm
 
7. Trường THPT Hoàng Hoa Thám
a) Tuyển thẳng: 02 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 12,60 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
8. Trường THPT Nguyễn Thái Học
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 8,00 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 11,10 điểm
 
9. Trường THPT Lý Tự Trọng
a) Tuyển thẳng: 06 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,70 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
10. Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
a) Tuyển thẳng: 05 học sinh
b) Trúng tuyển theo chương trình Tiếng Pháp song ngữ và ngoại ngữ Tiếng Pháp: 59 học sinh.
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 23,90 điểm 
d) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 27,00 điểm
 
11. Trường THPT Hoàng Văn Thụ
a) Tuyển thẳng: 04 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 18,80 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 22,00 điểm
 
12. Trường THPT Hà Huy Tập
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 19,50 điểm
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 22,50 điểm
 
13. Trường THPT Phạm Văn Đồng
a) Tuyển thẳng: 04 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 19,00 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 22,80 điểm
 
14. Trường THPT Nguyễn Trãi
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 7,60 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
15. Trường THPT Trần Cao Vân
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 5,00 điểm
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
16. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
a) Tuyển thẳng: 02 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 7,50 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
17. Trường THPT Tôn Đức Thắng
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 4,00 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
18. Trường THPT Trần Quý Cáp
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 4,00 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
19. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
a) Tuyển thẳng: 03 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 11,80 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
20. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 8,50 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
21. Trường THPT Lê Hồng Phong
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 5,40 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 8,40 điểm
 
22. Trường THPT Tô Văn Ơn
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 4,00 điểm
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 7,70 điểm
 
B. Tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển
 
1. Trường THPT Khánh Sơn
a) Tuyển thẳng: 29 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 23,50 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
 
2. Trường THPT Lạc Long Quân
a) Tuyển thẳng: 36 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 28,50 điểm và có điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 6,3 điểm trở lên.
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét.

* Lưu ý: Điểm chuẩn các trường THPT không chuyên là tổng điểm các môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và điểm ưu tiên nếu có. Trong đó, Ngữ văn và Toán tính hệ số 2.

Điểm chuẩn vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là tổng điểm các môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, môn chuyên. Trong đó, môn chuyên tính hệ số 3, các môn còn lại hệ số 1.

Đánh giá & nhận xét

captcha