Hotline 0939 629 809

Điểm chuẩn trường Đại học Công đoàn 2019

Trường Đại học Công đoàn công bố điểm chuẩn năm 2019, theo đó điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường dao động từ 14 đến 19,55 điểm.

Trong đó, ngành Kế toán có điểm chuẩn cao nhất 19,55 điểm, tiếp theo là ngành Luật, Quản trị kinh doanh.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công tác xã hội và Xã hội học lấy 14 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn năm 2019 các ngành đào tạo của Đại học Công đoàn:

Điểm chuẩn đại học Công đoàn năm 2019Điểm chuẩn đại học Công đoàn năm 2019

So với năm 2018, điểm chuẩn của Đại học công đoàn thấp hơn (năm 2018 điểm chuẩn dao động từ 15 đến 20,5 điểm). Tuy nhiên, trong đó có một số ngành giảm nhưng cũng có một số ngành điểm chuẩn lại tăng như Quản trị kinh doanh từ 18,25 lên 19,1 điểm.

Với thông tin về điểm chuẩn của Đại học Công đoàn 2019 ở trên, hy vọng thí sinh có thêm thông tin tham khảo khi lựa chọn ngành học trường học phù hợp với bản thân.

Đánh giá & nhận xét

captcha