Hotline 0939 629 809

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT lớp 12 năm 2019

Năm 2019 cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT lớp 12 có nhiều điểm khác so với năm 2018 vì vậy các bạn học sinh cần nắm rõ cách tính điểm xét tốt nghiệp, bởi đây là một cột mốc quan trọng trong suốt 12 năm học đã qua và có ảnh hướng tới tương lai của bản thân.

Nắm rõ cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT giúp các em có kế hoạch học tập và phấn đấu đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2019

Theo thông tư 03/2019/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành ngày 18/3/2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2019 đối với học sinh chương trình THPT và chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo cụ thể như sau:

Cách tính điểm xét tốt nghiệp cho học sinh chương trình THPT

ĐXTN bằng tổng điểm bốn bài thi (Toán, Văn, Anh và 1 trong 2 môn KHTN hoặc KHXH), cộng với tổng điểm khuyến khích (nếu có). Sau đó lấy tổng điểm này chia cho 4 (4 tức là 4 môn thi). Tiếp đến, bạn sẽ lấy 70% số điểm này cộng với 30% điểm trung bình cả năm lớp 12. Khi có kết quả tiếp tục cộng vào điểm ưu tiên (nếu có). Chúng ta sẽ tính ra thang điểm xét tốt nghiệp theo chương trình THPT.

♦ Công thức tính điểm xét tốt nghiệp đối với chương trình THPT như sau:

cách tính điểm xét tốt nghiệp đối với chương trình THPT

Cách tính điểm xét tốt nghiệp cho học sinh chương trình GDTX

ĐXTN bằng tổng điểm với 3 bài thi (Toán, Văn và 1 trong 2 môn KHTN hoặc KHXH), cộng với tổng điểm khuyến khích (nếu có). Sau đó lấy 70% tổng điểm này cộng với 30% của điểm trung bình cả năm lớp 12. Khi có kết quả tiếp tục cộng vào điểm ưu tiên (nếu có). Chúng ta sẽ tính ra thang điểm xét tốt nghiệp theo chương trình GDTX.

♦ Công thức tính điểm xét tốt nghiệp đối với chương trình GDTX như sau:

- Như vậy, Điểm xét tốt nghiệp của cả hai chương trình THPT và chương trình GDTX có cách tính tương tự nhau, chỉ khác về số lượng môn dự thi.

- Đối với thí sinh theo học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXN;

- Đối với thí sinh học chương trình GDTX phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH. 

Các điểm cần lưu ý về xét công nhận tốt nghiệp THPT

- Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp và không  dùng  để  tính  điểm  xét  công  nhận  tốt nghiệp THPT.

- Sau khi các bạn tính được điểm xét tốt nghiệp thì Điểm tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên thì các bạn mới đỗ tốt nghiệp. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

- Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN. Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm. Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.

Hi vọng với bài viết này, các bạn học sinh đã nắm rõ được cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT lớp 12năm 2019. Chúc các bạn ôn tập thật tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia và đạt được mơ ước của mình.

Đánh giá & nhận xét

captcha