Hotline 0939 629 809

Hướng nghiệp

Tìm hiểu ngành Quy hoạch vùng và đô thị là gì? học gì? ra trường làm gì?
Quy hoạch vùng và đô thị là một lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của một quốc...
Tìm hiểu ngành Kiến trúc cảnh quan là gì? học gì? ra trường làm gì?
Thuật ngữ kiến trúc cảnh quan đã có từ những năm 1800, đến năm 1928 mới chính thức được...
Tìm hiểu ngành Thiết kế đồ hoạ là gì? học những gì? ra trường làm gì?
Sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và việc áp dụng nghệ thuật - mỹ thuật vào các...
Tìm hiểu ngành Kỹ thuật cơ điện tử là gì? học gì? ra trường làm gì?
Kỹ thuật cơ điện tử là một ngành quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển của khoa...
Tìm hiểu ngành Kỹ thuật tàu thuỷ là gì? học gì? ra trường làm gì?
Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ đóng vai trò quan trọng trong giao thương kinh tế qua đường biển, với...