Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 6

Giải bài 4 trang 24 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Trong phong trào xây dựng "nhà sách của chúng ta", lớp 6A thu được 3 loại sách...
Giải bài 3 trang 24 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm các số tự nhiên q và r biết cách viết kết quả phép chia có dạng như sau:...
Giải bài 2 trang 23 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong các phép chia sau, phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào là phép chia có dư?...
Giải bài 1 trang 23 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Khẳng định nào sau đây là đúng, khẳng định nào là sai?...
Giải bài 4 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan....
Giải bài 3 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Sử dụng máy tính cầm tay tính:...
Giải bài 4 trang 18 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Biết rằng khối lượng của Trái Đất khoảng...
Giải bài 3 trang 18 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10 năm 2020 dân số được làm tròn là 98 000 000 người...
Giải bài 2 trang 18 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Viết kết quả của phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:...
Giải bài 1 trang 18 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Ghép mỗi phép tính ở cột A với lũy thừa tương ứng của nó ở cột B:...
Giải bài 4 trang 15 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Biết rằng độ dài xích đạo khoảng 40 000 km. Khoảng cách giữa hai thành phố Hà Nội và thành...
Giải bài 3 trang 15 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo giờ. Đúng 8 giờ nó đánh 8 tiếng “boong”; đúng 9 giờ,...
Giải bài 2 trang 15 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Bình được mẹ mua cho 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cục tẩy. Giá mỗi quyển vở là 6 500...
Giải bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hoàn thành bảng dưới đây vào vở....
Giải bài 3 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Biểu diễn các số 1 983; 2 756; 2 053...
Giải bài 2 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...
Giải bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Chọn kí hiệu thuộc (∈) hoặc không thuộc (∉) thay cho mỗi ⍰...
Giải bài 6 trang 117 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện...
Giải bài 4 trang 9 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Viết tập hợp T gồm các tháng dương lịch trong quý IV ( ba tháng cuối năm)...
Giải bài 3 trang 9 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu)...
Giải bài 2 trang 9 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho B là tập số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng,...
Giải bài 1 trang 9 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12. Viết tập hợp D theo hai...
Giải bài 5 trang 117 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Số lượng trưởng Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015...
Giải bài 4 trang 117 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn...
Giải bài 3 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây...
Giải bài 2 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Câu lạc bộ học tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên...
Giải bài 1 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ...
Giải bài 3 trang 109 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Bằng cách dùng bểu tượng đại diện...
Giải bài 2 trang 108 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số học sinh nữ của các lớp khối 6 trường THCS Hoàng...
Giải bài 1 trang 108 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã....
Giải bài 3 trang 104 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn...