Hotline 0939 629 809

Tin học

Cách tìm, lọc và xoá dữ liệu trùng lặp trong Excel cực nhanh với Conditional Formatting và Remove Duplicates
Đối với dữ liệu trong Excel có số mẫu tin lớn, việc dữ liệu bị trùng lặp rất dễ xảy...
Cách sử dụng Pivot Table cơ bản, nâng cao để thống kê dữ liệu báo cáo trong Excel - How to use Pivot Table in Excel
PivotTable là một công cụ mạnh mẽ thường được sử dụng trong việc thống kê và xử lý dữ...
Cách sử dụng Consolidate và Subtotal để thống kê dữ liệu trong Excel - How to use Consolidate in Excel
PivotTable là một công cụ mạnh mẽ trong việc thống kê và xử lý dữ liệu trong các báo cáo,...
Cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện - How to use IF function in Excel
Hàm If là một trong những hàm điều kiện được sử dụng nhiều nhất trong excel, bài viết này...
Cách sử dụng hàm Mid trong Excel 2010
Hàm MID trong Excel là hàm tách chuỗi ký tự từ 1 xâu ký tự cho trước, Mid thường được sử...